top of page

Core Shell Dolgu

AMT çalışmalarını ve dizaynlarını, tüm dünyada ayırım kimyası üzerinde çalışanlara yönelik, yüksek kalitede ve kullanışlı materyal geliştirme üstüne düzenlemiştir.
Hızlı ve verimli analiz tasarımlarına odaklanan ekipleri, dolgu malzemesi isminin HALO olduğu Fused Core teknolojisi kullanarak ilk küçük partikül Core-Shell dolgu maddesini geliştirmişlerdir. AMT daha sonra  zor uygulamalara yenilikçi
çözümler sunmaya devam etmek için portföyüne birden fazla ürün serisi eklemiştir.

HAL95122-602_edited.png

Halo Kolonlar

Advanced Material Technologies

 HALO 2um          : C18, C8, ES-C18, AQ C18, Hilic, Penta-Hilic, Fenil-Hekzil, RP-Amide, PFP, Difenil
 HALO 2.7um       : C18, C8, ES-C18, AQ C18, Hilic, Penta-Hilic, Fenil-Hekzil, RP-Amide, PFP, Difenil,  C4, C30, Glikan
 HALO 3.4um       : ES-C18, C4, Difenil,
 HALO 5um          : C18, C8, ES-C18, AQ C18, Hilic, Penta-Hilic, Fenil-Hekzil, RP-Amide, PFP, Difenil
 HALO Protein      : ES-C18, C4, Difenil
 HALO Peptit        : ES-C18, C4, Difenil
 HALO Glikan
 Yeni HALO 1.5mm kolonlar

bottom of page